„На 7 август 2018 г., в заседателната зала на Българска стопанска камара се проведе работна среща с представители на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба.

…..

Срещата е във връзка с предложените изменения в Закона за управление на отпадъците. Промените се отнасят до регистрация на пускащите на пазара текстилни изделия и определяне на банкова гаранция от 500 хил. лв. за организации за оползотворяване на отпадъци от текстил. Наред с тези промени е предвидено и въвеждане на продуктова такса върху текстила.

Въвеждането на продуктова такса върху текстилните изделия ще доведе до значително повишаване на цените и особено тези на дрехите втора употреба. Ще се увеличи и администрирането на процесите в сектора, влошаване на икономическото състояние, както и преминаването на фирмите в сенчестия бизнес.

Към момента единственото европейско изискване, което следва да бъде изпълнено, е въвеждане на разделно събиране на отпадъци от текстил от домакинствата към 1 януари 2025 г. Разделното събиране в никакъв случай не означава създаване на организации по оползотворяване и разширена отговорност на производителите, каквито промени се предвиждат.“

Прочетете цялата статия тук.

Източник: БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА