„Като качествен и ползотворен определи диалога между Българската стопанска камара (БСК) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев по време на днешната му среща с министъра на околната среда и водите Нено Димов. Тема на разговора бяха основно възможностите за задълбочаване на партньорските отношения между министерството и работодателските организации.

Министър Димов увери, че министерството ще продължава да работи за намаляване на административната тежест за бизнеса и за намиране на максимално устойчиви законодателни и нормативни решения по конкретни проблеми. От своя страна, председателят на БСК заяви готовност експертите на камарата да участват при обсъждането и подготовката на нормативни актове в областта на околната среда, които засягат бизнеса.

Конкретен повод за днешната среща бе обсъжданата идея за въвеждане на продуктови такси върху излезлите от употреба текстилни изделия, за което БСК бе сезирана от Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба (АПТДВУ) в началото на м. август т.г. Радосвет Радев сподели, че по данни на АПТДВУ вносът на дрехи втора употреба у нас е средно по 30 тона на денонощие, като почти половината от това количество е за реекспорт (основно за страни извън ЕС), а едва 2-5% от стоките подлежат на унищожаване. В тази връзка е и очакването на АПТДВУ да не се налагат продуктови такси върху текстилните изделия.

В отговор, министър Нено Димов уточни, че предстои създаването на работна група за изработване на наредбата за продуктовите такси върху текстила, в която ще бъдат поканени представители на бизнеса.

Продуктовите такси за масово разпространените отпадъци по своята същност са индулгенция за безотговорно поведение спрямо околната среда. Нужни са стимули за доброволно правомерно поведение“, каза изпълнителният председател на БСК и уточни, че бизнесът не бяга от отговорностите си по опазване на околната среда, но и не трябва таксите да се превръщат в допълнително финансово бреме, което влошава конкурентоспособността на фирмите. Според Радосвет Радев, постигането на екологичните цели може да стане много по-ефективно чрез стимули, а не по линията на санкциите.

В хода на разговора бе повдигнат и въпросът за непълната и често противоречаща си информация относно събираните продуктови такси и начина на тяхното разходване. Участниците в срещата постигнаха съгласие, че е необходима по-висока степен на прозрачност, така че обществото да бъде убедено в реалните ползи от въвежданите финансови тежести. Освен това, пълнотата и точността на данните са предпоставка за по-качествен анализ, а оттам – за по-ефективно управление на процесите.

Сред дискутираните днес теми беше и начинът на определяне на таксата за битови отпадъци, като и двете страни подчертаха, че този въпрос е основно от компетенциите на Министерството на финансите и на Сдружението на общините в РБ. От страна на БСК бе отправена молба за експертна подкрепа от МОСВ за усилията на камарата за решаване на проблема.

Нено Димов и Радосвет Радев се договориха в периода октомври-ноември т.г. да организират среща на заинтересованите браншови организации с ръководството и експертите на МОСВ, на която да бъдат обсъдени актуалните проблеми във връзка със спазването на екологичните норми. Очакванията са на тази среща МОСВ да представи и информация за намеренията за планирани промени в екозаконодателството, така че бизнесът своевременно да има яснота относно бъдещите си инвестиции и текущи разходи.

В края на разговора Радосвет Радев постави и проблема с непропорционалния публичен натиск от страна на екоорганизации и активисти, с недоказана представителност. В тази връзка той припомни, че в началото на тази година работодателските организации представиха обща позиция срещу т.нар. зелен рекет.“

Прочетете цялата статия тук.

Източник: БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА