На 17 октомври, по време на официална среща с Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба, бяха представени резултатите от първото по рода си социологическо проучване за пазара на дрехи втора употреба и нагласите към рециклирането на ненужни дрехи. От данните се разбира, че пазаруването на дрехи втора ръка става все по-популярно в България, като през последната една година 50% от българите поне понякога са пазарували дрехи от физически магазини, базари или онлайн магазини за дрехи втора употреба.

Делът на пазаруващите поне понякога дрехи втора ръка е сходен в цялата страна, като изключение прави единствено град София, където потреблението е с около 8% по-ниско. Като основен аргумент за покупка на дрехи втора употреба анкетираните посочват значително по-ниските цени, в сравнение с тези на новите дрехи. Въпреки това, за над 30% от купуващите причината се крие в качествените, разнообразни и маркови стоки, които се предлагат. Според проучването 9 от 10 българи одобряват идеята непотребните дрехи да се предават в контейнери и така да намират своето ново приложение. 67% от българите са категорични, че биха изхвърляли ненужните си дрехи в контейнер за текстил, а още 25% са по-скоро склонни да направят същото. Пазаруващите редовно дрехи от магазини, базари и онлайн магазини за дрехи втора ръка декларират дори по-често своето одобрение към инициативите за многократно използване на текстил. Най-уверени в полезността на рециклирането са по-младите, на възраст между 18 и 29 години, а липсата на привързаност към непотребните дрехи и честата смяна на гардероба ги превръщат в една от целевите групи с най-голям потенциал за успешно привличане към идеята за кръгова икономика.

„Ние от Асоциацията смятаме, че е време обществеността да бъде запозната с ползите на дейността ни, екологичния и социален ефект от това, което правим, и факта, че в бранша ни има много организации и хора с професионално и отговорно отношение към природата и обществото“, сподели по време на срещата председателят на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба – Севдалин Спасов. За изминалата година оборотът на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба е 114 000 000 лв., като в това число са включени и изнесени стоки на стойност 48 000 000 лв., а внесените суми в държавният бюджет на Р България достигат 14 500 000 лв.