Annual General Assembly
Annual General Assembly

В периода 19-22 май в Сингапур се проведе годишната конференция на Международната Рециклираща Асоциация Bureau of International Recycling (BIR), в която взеха участие повече от 900 делегати от цял свят.

На нея, в качеството си на член на организацията, присъства и Председателя на АПТДВУ г-н Севдалин Спасов.

На конференцията бяха обсъждани редица проблеми, касаещи рециклиращата индустрия, както и иновативни подходи, целящи увеличаване на ефективността и засилване на екологичния аспект на дейността. Севдалин Спасов също се включи с изказване, като запозна The Board of Textile Division с развитието на проблема, свързан с изграждането на програма за разделно събиране на отпадъците от текстил и обувки в България.

 

Севдалин Спасов заедно Mr. Klaus Löwer Honnorable President и Mr. Rainer Binger WFS
Севдалин Спасов заедно Mr. Klaus Löwer Honnorable President и Mr. Rainer Binger WFS
Mr.Martin Böschen – New President of Textile Devion of BIR
Mr.Martin Böschen – New President of Textile Devion of BIR
Mr. Ranjit Baxi - BIR President и Mr.Arnaud Brunet – BIR Director General
Mr. Ranjit Baxi – BIR President и Mr. Arnaud Brunet – BIR Director General
Mr.Martin Böschen и Dr. Gloria Yao HKRITA- Hong Kong обсъждат иновативен метод за химическо рициклиране на текстила
Mr.Martin Böschen и Dr. Gloria Yao HKRITA – Hong Kong обсъждат иновативен метод за химическо рициклиране на текстила
Mr.Alan Wheeler UK TEXTILE RECYCLING ASSOCIATION and Dr.Gloria Yao
Mr. Alan Wheeler UK TEXTILE RECYCLING ASSOCIATION and Dr. Gloria Yao
President’s Dinner
President’s Dinner