На 25 юни в Копенхаген (Дания) се проведе международна конференция под мотото: „Рециклиране на текстилния отпадък – количества и технологии“. Събитието бе организирано от DAKOFA – Waste and Resource Network Denmark.

Като гост-панелист на конференцията бе поканен Председателя на АПТДВУ
г-н Севдалин Спасов. Той запозна присъстващите с дейността и проблемите, които срещат преработвателите и търговците на употребяван текстил в България и Източна Европа като цяло. Една от основните теми, които бяха обсъждани беше прилагането на схеми за Разширена отговорност на производителите на нови текстилни материали и как да бъдат подпомогнати преработвателите на употребяван текстил.

Годишно преработватели на текстил в България събират, преработват и продават повече от 50 000 тона дрехи втора употреба и текстилни отпадъци.

Организатор на конференцията е DAKOFA – Waste and Resource Network Denmark

В конференцията взеха участие повече от 50 експерта в областта на екологията и управление на отпадъците от цяла Европа
Една от основните теми, които бяха обсъждани беше прилагането на схеми за Разширена отговорност на производителите на нови текстилни материали и как да бъдат подпомогнати преработвателите на употребяван текстил
С. Спасов заедно с г-жа Nikolа Kiørboe – International Coordinator of DAKOFA
С. Спасов заедно с г-н Steen Trasborg – Member of Textile board of DAKOFA