В периода 13-15 октомври в Будапеща, с повече от 800 делегата от цял свят се проведе есенната конференция на BIR (Bureau International Recycling).
На събитието присъства и делегация АПТДВУ, която взе участие в заседание на борда на Текстилната дивизия. На срещата се обсъдиха настоящите проблеми в сектора, както и промените в европейското законодателство в областта на разделното събиране и оползотворяване на текстилните отпадъци. Многократно бе изтъкната важността да бъде спазвана йерархията в управлението на този поток, като се поощтрява повторната употреба и повишават качеството на влаганите материали в производство на нови стоки.