euric-logo

Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба, като член на EuRIC (European Recycling Industries’ Confederation),  взе участие в учредяването на EuRIC Textiles.

На 03 декември Европейката организация, представляваща рециклиращата индустрия, избра нов комитет и учреди ново подразделение, отговарящо за текстила. На срещата присъстваха представители на голяма част от сектора на повторна употреба и рециклиране на текстил в Европа.

Новоизбраният комитет включва председателя Mariska Zandvliet, Boer Group, VHT (Холандия) и заместник-председателите Martin Wittmann, Lorenz Wittmann GmbH, bvse (Германия) и Mehdi Zerroug, Ecotextile, FEDEREC (Франция).

Нашата индустрия има много какво да каже за даването на втори живот на дрехите. Начинът, по който ние преработваме употребявания текстил ще бъде напълно променен от предстоящата европейска стратегия за текстила в следващите няколко месеца с възможността да насочим вниманието към многото предизвикателства, с които се справяме в нашия сектор.“ сподели Mariska Zandvliet, „така че ще имаме нужда от силен Европейски глас, който да ни представлява и да преустрои бъдещето на индустрията. EuRIC Textiles ще бъде този глас за нас в Брюксел и заедно с моите Европейски колеги нямаме търпение да информираме, съветваме и направляваме Европейските политици по всички въпроси, свързани с преизползването и рециклирането на текстил.“

Членовете на EuRIC Textiles са от различни Европейски държави и са в сферата на събирането, сортирането, подготовката за повторна употреба, рециклиране, транспорт и търговия с употребявани дрехи, обувки и аксесоари. Учредителите на EuRIC Textiles са Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба, Assorecuperi, bvse, COBEREC, Etcimex, FEDEREC, FER, Texaid, Textrade and VHT, които изпратиха на срещата експерти от водещи компании, занимаващи се с подготовка за повторна употреба и рециклиране на текстил.

Водещ фокус на дейността на EuRIC Textiles ще бъде представляването и защитаването на колективните интереси на сектора за повторна употреба и рециклиране на текстил, но също така се цели съвместна работа и диалог с индустрията за нови дрехи, за да се установи консенсус по общите интереси.

EuRIC е организация, представляваща над:

  • 5500 компании, чиито общ оборот възлиза на над 95 милиарда евро, включващи големи компании, заети в рециклирането и търговията на различни ресурсни потоци
  • 300 000 работни места, които не могат да бъдат заети от хора от други страни
  • Милиони тонове рециклиран отпадък на година (метал, хартия, стъло, пластмаса, текстил, гуми и други)

С превръщането на боклука в суровина, рециклирането е връзката, необходима за да го върне във веригата на производство отново и отново.

Рециклирането играе ключова роля в установяването на ресурсна ефективност, политика за климатичните промени и индустриална промяна.