Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба в партньорство с Българска стопанска камара и Европейски институт организират национална конференция „Зелената сделка за текстила“. Събитието ще се проведе на 12 март 2020 г. в „София Хотел Балкан“, зала „Сердика“.

През 2019 г. Европейската комисия определи текстилната индустрия като приоритетна за въвеждане на мерки за преход към кръгова икономика. Текстилът е изключително важен за съвременния човек, но в същото време производството и повишеното потребление на текстилни изделия предизвикват редица негативни въздействия върху околната среда. Свръхпроизводството на дрехи е четвъртият най-голям потребител на първични ресурси и вода и поради тази причина вниманието върху тази индустрия, както и върху отпадъците от текстил, става все по-голямо. Управлението на текстилните отпадъци е с изключително важна роля при  прилагането на Европейския зелен пакт и постигане целите на България за кръгова икономика. Оценявайки важната роля на сектора, насочваме съвместните си усилия за въвеждане на устойчива и ефективна политика в събирането и оползотворяването на текстилни отпадъци.

В рамките на конференцията ще бъдат представени резултатите от експертни проучвания, оценка на възможните решения за прилагане на разширена отговорност на производителя при отпадъците от текстил, както и най-добрите европейски практики в сектора. Ще обсъдим предизвикателствата и възможности пред бизнеса в България в контекста на новите европейски политики.

Поканени за участие са представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, както и на други държавни и общински институции, браншови организации, бизнес и неправителствени организации, медии.

Присъствието на събитието е безплатно, но предварителната регистрация е желателна. Може да заявите Вашето желание за участие като се регистрирате на следния линк: https://www.bia-bg.com/event/register/26529/

Работна програма

9.00 – 9.30 Регистрация
9.30 – 9.50 Официално откриване
Ивелина Василева – председател на Комисия по околната среда и водите, НС
Радосвет Радев – председател на УС на БСК
Емил Димитров – Министър на околната среда и водите (поканен)
Емил Караниколов – Министър на икономиката (поканен)
9.50 – 10.10 Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстила
Любов Панайотова – директор „Европейски институт“
Илиана Павлова, Директор на програма Енергетика и климат, БСК
10.10 – 10.30 Европейската зелена сделка – ролята на текстила в кръговата икономика
Джулия Блийс, Европейска организация на рециклиращата индустрия (EuRIC)
10:30 – 10:50 Новите европейски политики и законодателството по околна среда
Министерство на околната среда и водите
10.50 – 11.10 Разделно събиране и повторна употреба на текстил – неизменна част от Новата зелена сделка на Европа
Севдалин Спасов, председател на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба
11.10 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 11.50 Добри практики в рециклирането на текстил в Германия и Западна Европа
Мартин Витман, вицепрезидент на Германската асоциация по рециклиране
11.50 – 12.10 Модели за управление на текстилни отпадъци
Николай Михайлов, denkstatt България
12.10 – 12.30 Какви са обществените нагласи към текстилното производство и рециклиране?
Юлиан Добрев, социологическа и маркетингова агенция BluePoint
12.30 – 13.15 Приложими практики и модели за устойчиво управление на текстилните отпадъци в България
Дискусионен панел
Участници: представители на държавни институции, бизнес, браншови организации и НПО
13:15 – 14:00 Коктейл

За допълнителна информация и въпроси – Невена Давидова, тел. 0897 299 608, e-mail: info@artshc.org