Представител на БАКТ вече е част от Изпълнителния комитет на EuRIC Textile

В България от години работят няколко Екоцентъра за обработка, сортиране и подготовка за повторна употреба на ненужен текстил. Опитът и мащабите на тези дейности доведоха до включването на управителя на една от големите компании в страната – Евротекс, и член на Управителния съвет Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба в България Явор Пандов, за член на Изпълнителния комитет на EuRIC Textile – организацията, обединяваща цялата европейска рециклираща индустрия включително в текстилния сектор.

 Изпълнителният комитет на EuRIC Textiles участва активно в изготвянето на стратегическите приоритети на ЕС в областта на текстила и неговото оползотворяване. EuRIC Textiles е едно от направленията на EuRIC, създадено през 2019 г. след като Европейската Комисия определи текстилната индустрия като приоритетна в Плана за кръгова икономика.

Политиките на ЕС ще определят до голяма степен посоката и бизнес моделите, които нашата индустрия ще трябва да адаптира. Бих искал да подкрепя Изпълнителния комитет в тяхната мисия да защитават интересите на нашите членове пред политиците на ЕС, както и да представлявам Източната част на Европа, която играе важна роля в нашия сектор както като важен пазар, така и център за обработка за текстил след употреба“, коментира Явор Пандов.

EuRIC е организация, представляваща над:

  • 5500 компании, чиито общ оборот възлиза на над 95 милиарда евро, включващи големи компании, заети в рециклирането и търговията на различни ресурсни потоци
  • 300 000 работни места, които не могат да бъдат заети от хора от други страни
  • Милиони тонове рециклиран отпадък на година (метал, хартия, стъло, пластмаса, текстил, гуми и други)