Българска Асоциация Кръгова Текстил представи изложба на тема „Текстилът е новата пластмаса“ от 31 октомври до 14 ноември 2022 г. в градинката на „Кристал“, съвместно със Столична община.
Целта е посетителите на изложбата да се запознаят с екологичните последствия от текстилната индустрия и кои са възможните действия за справяне с тях. Текстилът е наричан новата пластмаса, защото свръхпроизводството на дрехи и увеличаването на текстилните отпадъци в световен мащаб оказват негативно влияние върху околната среда, наравно с пластмасата.
Изложбата представя факти и тенденции за текстилната индустрия. В противовес на вредните въздействия от свръхпроизводството, потреблението и образуването на текстилни отпадъци, са представени добрите примери в България. Членовете на БАКТ реализират дейности за удължаване живота на текстилните продукти, в унисон с концепцията за кръгова икономика.

Изложбата беше открита от председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев, зам. кмета на Столична община по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Десислава Билева и Сирма Желева, секретар на БАКТ и мениджър Устойчиво развитие в Texcycle. С участието си в събитието своята ангажираност по темата заявиха също Марта Вачкова и Натали Трифонова.