20 пъти теглото на ФКЦ Варна изхвърляме като текстилни отпадъци годишно

100 хил. тона дрехи и битов текстил се изхвърлят в България годишно, което се равнява на повече от 20 пъти теглото на Фестивален и конгресен център Варна. Тревожните данни са част от изложбата „Текстилът е новата пластмаса“, която започва на 03 юли и ще продължи до 17 юли на входа на Морската градина. Организатори са Българска Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ).

С тази инициатива се поставя фокус върху екологичните последствия от текстилната индустрия и кои са възможните действия за справяне с тях. Текстилът е наричан новата пластмаса, защото свръхпроизводството на дрехи и увеличаването на текстилните отпадъци в световен мащаб оказват негативно влияние върху околната среда наравно с пластмасата. Целта е да се покаже смисълът от промяна на навиците и на личния отпечатък на всеки като се дадат реални примери и цифри за екологични спестявания.

Изложбата представя факти и тенденции за текстилната индустрия и влиянието ѝ върху околната среда в глобален мащаб. В противовес на вредните въздействия от свръхпроизводството, потреблението и образуването на текстилни отпадъци са представени добрите примери в България (във Варна се намират трите най-големи текстилни екоцентъра у нас). Членовете на БАКТ реализират дейности за удължаване живота на текстилните продукти, в унисон с концепцията за кръгова икономика. Приносът е представен с факти и данни за екологични спестявания. В основата на примерите са изчисления на база събрано количество и последващото му оползотворяване.

Още през 2018 г. членове на Асоциацията (варненската компания Texcycle и швейцарската Texaid) поставиха първите контейнери за ненужен текстил в България като стъпка към въвеждането на система за разделно събиране на текстил на национално ниво, това изпреварва законовите изисквания, според които във всяка страна-член на ЕС до 2025 г. трябва да се въведе система за разделно събиране на текстил, по подобие на другите отпадни потоци- пластмаса, стъкло, хартия и т.н.). Texcycle стартират с 20 бр. преди 5 години, а към момента компаниите-членове на БАКТ имат над 320 бр. специализирани контейнери за разделно събиране на текстил от домакинствата в цялата страна. Събраният текстил се оползотворява, като приоритетно се обработва и подготвя за рециклиране и за повторна употреба.

 Любопитни данни:

Само за последните три години компаниите-членове на БАКТ са сортирали и обработили около 100 000 тона текстилни отпадъци. Над 85% от тях са подготвени за повторна употреба или рециклиране.

В резултат от дейността на БАКТ са реализирани редица ползи и екологични спестявания, а само за последните 3 години са:

  • Спестени 1,7 млн. тона въглеродни емисии за производството на нов текстил и облекло, което е равносилно на годишните емисии от 2 млн. автомобили (това ¾ от всички коли в България);
  • Предотвратено е изхвърлянето на 35 000 т естествени тъкани и свързаните с това емисии на гниене – това е равно на количеството битов отпадък на 80 000 българи за цяла година;
  • Предотвратено е изхвърлянето на 50 000 т изкуствени дрехи и тъкани, които са равносилни на спестената пластмаса за производството на 5 млрд. бутилки;
  • Текстилният сектор е и сред най-големите консуматори на вода и е вторият замърсител на вода в света. Повече отпадни води се отделят от производството на текстил, отколкото от всички битови нужди на човечеството (в резултат на къпане, готвене, чистене и т.н.). Няма друга единична индустрия, която да консумира и замърсява толкова много вода. Спестено е количество вода от производството на нови дрехи е колкото консумираната вода на 330 хиляди европейци за една година.

Тези и други данни са представени в първия Доклад за екологичните спестявания от прилагането на кръгова икономика в текстилния сектор в България, изготвен в края на 2022 г. по поръчка на Българска Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ). Докладът е достъпен на интернет страницата на Асоциацията: https://bact.bg/eco-savings/

Нашите посланици:

Яна Маринова, Деси Стоянова, Натали Трифонова, Марта Вачкова, Рада Бонева – всички те активно участват и спомагат за разпространението на посланията на БАКТ в социалните мрежи и медийното пространство.

Изложбата „Текстилът е новата пластмаса“ ще продължи живота си – след София и Варна, тя ще достигне до още хора – през октомври ще гостуваме в Бургас, а през 2024 г. планираме да бъде представена и в други градове в България.

Българска Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ) обединява компании с натрупана експертиза в областта на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци от текстилни продукти, подготовката им за повторна употреба и тяхната пазарна реализация като дрехи и обувки втора употреба. Членовете на организацията са близо 50 български и международни компании с дългогодишен опит в сектора, които се развиват както спрямо изискванията на пазара и най-добрите практики, така и в унисон с принципите за устойчивост и ресурсна ефективност. Компаниите прилагат кръгови бизнес модели в България повече от 25 години и осъществяват успешно дейността си в други държави-членки на Европейския съюз, както и в трети страни като Швейцария и САЩ.

За допълнителна информация: Денислав Борисов, 0885 910 256; denislav.borisov@denkstatt.bg