Във връзка с излъчените напоследък публикации и репортажи
по някои български медии за нерегламентирано изгаряне на текстилни отпадъци.

 

Ние от АПТДВУ категорично се дистанцираме от излъчените случаи на нерегламентирано изгаряне на дрехи втора употреба в репортажа на ТВ Европа от 15 декември.

Случаите, отразени в този репортаж, са типичен пример за безотговорно поведение на някои хора и фирми, които ние многократно сме посочвали като причина за нелоялна конкуренция и замърсяване, уронващи добрия имидж на нашия бранш.
Фирмите членки на УС най-отговорно заявяваме, че членуващите компании в асоциацията спазват Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Нашите членове, които се занимават с внос и преработка на текстилни отпадъци, са регистрирани оператори по ЗУО и спазват изискванията на Европейски регламент 1013 за трансграничният превоз на отпадъци, според който всяка една партида дрехи следва да бъде стриктно проследявана. Посочените в репортажа практики нямат нищо общо с начина, по който работят почтените фирми в бранша, които с дейността си създават работни места, помагат на голяма част от българите да се сдобият с дреха или завивка на достъпна цена и не на последно място, създават възможността голяма част от ненужните дрехи да бъдат отново носени, с което се явяваме най-важната и полезна част на т.н. Кръгова икономика.

В заключение, заявяваме нашата пълна подкрепа и приканваме отговорните инстанции да си свършат съвестно работата с цел пресичане на подобни порочни практики в бъдеще.

С уважение:

„Тексайд България“ ЕООД

„Уан Уърлд Клоутс Трейд България“ ООД

„Текс Тийм“ ЕАД

„Евротекс“ ЕООД

„Ремикс Глобъл“ АД