Повторната употреба на дрехи има 70 пъти по-малко въздействие върху околната среда, показва ново европейско проучване, представено в Брюксел


Нова оценка на жизнения цикъл
, изготвена по поръчка на Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии (EuRIC), потвърди значителното количество спестявания на въглероден диоксид (CO2) и вода от повторната употреба на текстил. Въздействието върху околната среда от повторната употреба на текстил е 70 пъти по-ниско в сравнение с производството на нови дрехи, дори с вземането предвид на глобалния износ и емисиите от транспорта.

По-конкретно, проучването разкрива, че се спестяват близо 3 кг CO2 за всяка дреха, високо/средно качество, която се използва повторно. Също така само 0,01% от водата, използвана за производството на нова дреха, е необходима за повторна употреба. Тези резултати идват на фона на скоро представената Стратегия за устойчив текстил и изискванията към държавите-членки да започнат разделно събиране на текстил до 2025 г. Като цяло, проучването потвърждава йерархията за управление на отпадъците относно по-големите ползи за околната среда от повторната употреба пред рециклирането. А в случая на дрехи с ниско качество, обикновено изцяло съставени от полиестер, рециклирането носи повече ползи за околната среда, тъй като потребителите са по-малко склонни да купуват такива дрехи втора употреба.

„За съжаление, около 62% от използваните дрехи и текстил се озовават в битовите отпадъци, което означава, че ценни текстилни изделия вероятно биват изгорени или депонирани. Европейската индустрия за повторна употреба и рециклиране на текстил предвижда кръгова верига на стойността на текстила, при която всяка дреха се използва повторно и/или се рециклира,“ казва Маришка Боер, президент на Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии (EuRIC). „Това проучване е възможност за глобалния пазар за повторна употреба и рециклиране на текстил да се справи с нарастващите количества нискокачествени дрехи“, добави тя.

Проучването обобщава и препоръки към политиците, като призовава за инициативи, които да ускорят инвестициите към най-съвременните съоръжения за рециклиране на текстил в глобален мащаб. По-специално, иновациите в начина на рециклиране “нишка в нишка“ ще бъдат от ключово значение за поддържане на кръговост на текстила, тъй като обемите на нискокачествени дрехи ще се увеличат драстично. Проучването също така отбелязва важната роля на критериите за екодизайн, които удължават живота на дрехите, преди да има нужда от рециклиране, както и правила, които налагат сортиране на високо/среднокачествен и нискокачествен текстил.

Резултатите от проучването подкрепят в голяма степен и изводите в Доклада за екологичните спестявания от прилагане на кръгова икономика в текстилния сектор“, който беше изготвен по поръчка на Българска Асоциация Кръгов Текстил и представен публично през октомври миналата година. Конкретно в тази сфера България е сравнително напред спрямо останалите държави, тъй като членовете ни прилагат препоръчвани в този доклад кръгови практики вече повече от 25 години – например, висококачествена обработка на ненужния текстил чрез ръчно сортиране, което да осигури максимални количества за повторна употреба, разширяване на рециклирането и насърчаване на т.нар. рециклиране от нишка в нишка. Нашите членове в България успяват да осигурят повторната употреба на около 70% от обработеното количество ненужен текстил и вече се работи по прилагането на най-съвременни решения и технологии за осигуряване на високоефективно рециклиране“, допълва Севдалин Спасов, председател на Българска Асоциация Кръгов Текстил, която е партньор на EuRIC за България.

Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии (EuRIC) е организация обединяваща рециклиращите индустрии в Европа. Чрез своите членове от 21 европейски държави, EuRIC представлява повече от 5500 големи компании и малки и средни предприятия, участващи в рециклирането и търговията с различни потоци от ресурси. Те представляват принос от 95 милиарда евро за икономиката на ЕС и 300 000 зелени и местни работни места. Превръщайки отпадъците в ресурси, рециклирането въвежда ценни материали във веригите на стойността отново и отново. Чрез свързването на кръговрата и климатичната неутралност, рециклиращите предприятия са пионери в ръководенето на индустриалния преход в Европа.

Българска Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ) обединява компании с натрупана експертиза в областта на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци от текстилни продукти, подготовката им за повторна употреба и тяхната пазарна реализация като дрехи и обувки втора употреба. Членовете на организацията са близо 50 български и международни компании с дългогодишен опит в сектора, които се развиват както спрямо изискванията на пазара и най-добрите практики, така и в унисон с принципите за устойчивост и ресурсна ефективност. Компаниите прилагат кръгови бизнес модели в България повече от 25 години и осъществяват успешно дейността си в други държави-членки на Европейския съюз (в т.ч. Германия, Холандия, Дания, Швеция), както и в трети страни като Швейцария и САЩ.