Loading...
НАЧАЛО2023-06-16T11:10:13+03:00

ЗА АСОЦИАЦИЯТА

Българска Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ) обединява компании с натрупана експертиза в областта на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци от текстилни продукти, подготовката им за повторна употреба и тяхната пазарна реализация като дрехи и обувки втора употреба. Членовете на организацията са близо 50 български и международни компании с дългогодишен опит в сектора, които се развиват както спрямо изискванията на пазара и най-добрите практики, така и в унисон с принципите за устойчивост и ресурсна ефективност. Компаниите прилагат кръгови бизнес модели в България повече от 25 години и осъществяват успешно дейността си в други държави-членки на Европейския съюз (в т.ч. Германия, Холандия, Дания, Швеция), както и в трети страни като Швейцария и САЩ.

Българска Асоциация Кръгов Текстил е правоприемник на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба (АПТДВУ) – организацията с най-много опит в разделното събиране и обработка на употребяван текстил в България.

Асоциацията е член на The European Recycling Industries’ Confederation, Българската стопанска камара, на Bureau of International Recycling както и на Германо-Българска индустриално-търговска камара.

Екологични спестявания от дейността на БАКТ

96 170 тона*

СОРТИРАНИ ТЕКСТИЛНИ ОТПАДЪЦИ

Подготвени за повторна употреба или рециклиране

5 472 тона*

РАЗДЕЛНО СЪБРАН ТЕКСТИЛЕН ОТПАДЪК
В БЪЛГАРИЯ

Подготвени за повторна употреба или рециклиране

0 т.
ОПОЛЗОТВОРЕН ТЕКСТИЛ ГОДИШНО
0 т.
ГОДИШЕН ИЗНОС НА ТЕКСТИЛ ЗА ДРУГИ ДЪРЖАВИ
0%
От 50 до 70% ОТ ОБРАБОТЕНИЯ ТЕКСТИЛ СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА
0 години
ОПИТ В СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТКАТА И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ТЕКСТИЛ
0 +
РАБОТНИ МЕСТА
0 +
КОМПАНИИ ЧЛЕНОВЕ

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Прилагаме кръгова икономика в България

ЧЛЕНОВЕ НА БАКТ

МЯСТОТО НА ПРЕРАБОТКАТА И ПРОДАЖБАТА НА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Един от основните принципи заложени в кръговата икономика е в максимална степен материалите да се „връщат“ обратно в икономиката, като се избягва образуването на отпадъци и по този начин в максимална степен се запазва стойността на материалите, доколкото е възможно и се намаляват загубите в материалния баланс. В йерархията за управление на отпадъците на първо място се посочва именно предотвратяването на образуването на отпадъци, последвано от подготовка за повторна употреба и рециклиране. Макар в миналото отпадъците да са приемани като непотребни, днес те все повече се възприемат като ресурси и това се вижда ясно от смяната на фокуса при управлението на отпадъци от обезвреждане към подготовка за повторна употреба, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

Източник: Материални ресурси и йерархия при управление на отпадъците.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

проследете новините в бранша от достоверни медии

20 пъти теглото на ФКЦ Варна изхвърляме като текстилни отпадъци годишно

20 пъти теглото на ФКЦ Варна изхвърляме като текстилни отпадъци годишно 100 хил. тона дрехи и битов текстил се изхвърлят в България годишно, което се равнява на повече от 20 пъти теглото на Фестивален

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

  Севдалин Спасов, Председател на управителния съвет

  Сирма Желевa, Секретар
  Телефон: +359 893 635 945
  Email: office@bact.bg

  Адрес: София бул. Цариградско шосе №149 ет.1

  Go to Top