Loading...
НАЧАЛО2023-06-16T11:10:13+03:00

ЗА АСОЦИАЦИЯТА

Българска Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ) обединява компании с натрупана експертиза в областта на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци от текстилни продукти, подготовката им за повторна употреба и тяхната пазарна реализация като дрехи и обувки втора употреба. Членовете на организацията са близо 50 български и международни компании с дългогодишен опит в сектора, които се развиват както спрямо изискванията на пазара и най-добрите практики, така и в унисон с принципите за устойчивост и ресурсна ефективност. Компаниите прилагат кръгови бизнес модели в България повече от 25 години и осъществяват успешно дейността си в други държави-членки на Европейския съюз (в т.ч. Германия, Холандия, Дания, Швеция), както и в трети страни като Швейцария и САЩ.

Българска Асоциация Кръгов Текстил е правоприемник на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба (АПТДВУ) – организацията с най-много опит в разделното събиране и обработка на употребяван текстил в България.

Асоциацията е член на The European Recycling Industries’ Confederation, Българската стопанска камара, на Bureau of International Recycling както и на Германо-Българска индустриално-търговска камара.

нашите цели

Екологични спестявания от дейността на БАКТ

96 170 тона*

СОРТИРАНИ ТЕКСТИЛНИ ОТПАДЪЦИ

Подготвени за повторна употреба или рециклиране

виж повече

5 472 тона*

РАЗДЕЛНО СЪБРАН ТЕКСТИЛЕН ОТПАДЪК
В БЪЛГАРИЯ

Подготвени за повторна употреба или рециклиране

виж повече
0 т.
ОПОЛЗОТВОРЕН ТЕКСТИЛ ГОДИШНО
0 т.
ГОДИШЕН ИЗНОС НА ТЕКСТИЛ ЗА ДРУГИ ДЪРЖАВИ
0%
От 50 до 70% ОТ ОБРАБОТЕНИЯ ТЕКСТИЛ СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА
0 години
ОПИТ В СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТКАТА И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ТЕКСТИЛ
0 +
РАБОТНИ МЕСТА
0 +
КОМПАНИИ ЧЛЕНОВЕ

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Прилагаме кръгова икономика в България

ЧЛЕНОВЕ НА БАКТ

Контур Онлайн ООД

Фиделити Трейд ЕООД

PLUS

ВИЖТЕ ПЪЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
ВИЖТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ЧЛЕНСТВО
ВИЖТЕ ПЪЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

МЯСТОТО НА ПРЕРАБОТКАТА И ПРОДАЖБАТА НА ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Един от основните принципи заложени в кръговата икономика е в максимална степен материалите да се „връщат“ обратно в икономиката, като се избягва образуването на отпадъци и по този начин в максимална степен се запазва стойността на материалите, доколкото е възможно и се намаляват загубите в материалния баланс. В йерархията за управление на отпадъците на първо място се посочва именно предотвратяването на образуването на отпадъци, последвано от подготовка за повторна употреба и рециклиране. Макар в миналото отпадъците да са приемани като непотребни, днес те все повече се възприемат като ресурси и това се вижда ясно от смяната на фокуса при управлението на отпадъци от обезвреждане към подготовка за повторна употреба, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

Източник: Материални ресурси и йерархия при управление на отпадъците.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

проследете новините в бранша от достоверни медии

20 пъти теглото на ФКЦ Варна изхвърляме като текстилни отпадъци годишно

20 пъти теглото на ФКЦ Варна изхвърляме като текстилни отпадъци годишно 100 хил. тона дрехи и битов текстил се изхвърлят в България годишно, което се равнява на повече от 20 пъти теглото на Фестивален

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

  Севдалин Спасов, Председател на управителния съвет

  Сирма Желевa, Секретар
  Телефон: +359 893 635 945
  Email: office@bact.bg

  Адрес: София бул. Цариградско шосе №149 ет.1

  Go to Top