НА ВНИМАНИЕТО НА

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 5/06.07.2020г.

СТАНОВИЩЕ

Относно: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба публикуван за обществено обсъждане на 19.06.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с проект на Наредба за изменение на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба публикуван за обществено обсъждане на 19.06.2020 година, Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба изразява следното становище.
Принципно подкрепяме разпоредбите на проекта за изменение на Наредба № 27. Считаме, че с предложените промени се прави крачка напред в постигането на необходимият баланс между стремежа на държавите от Европейския съюз за преход към Кръгова икономика, защита на общественото здраве, както и икономическите и социални аспекти, които произтичат от продажбата на облекла втора употреба.
Използването на стоки втора употреба е от важно значение за постигането на преход към Кръгова икономика. С настоящите промени на чл. 1, ал. 3 от Наредбата се хармонизират изискванията за продажба на обувки за възрастни втора употреба с останалите държави членки на Европейския съюз и се премахват предпоставките за извършване на нарушения на законодателството, които водят до застрашаване здравето на потребителите, ощетяване на държавата финансово и дискриминиране на коректните търговци.
Въпреки че смятаме, че рестрикциите за останалите стоки – лично бельо и бански костюми втора употреба, на дрехи втора употреба за деца до едногодишна възраст и на обувки втора употреба за деца до 34 номер са ощетяващи нашия бизнес с оглед практиката в другите Европейски държави, АПТДВУ подкрепя настоящите предложения за изменение на Наредбата.

С уважение,

Севдалин Спасов

Председател на Управителния съвет на
Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба

„Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба“ е сдружение с нестопанска цел, което обединява предприятия с предмет на дейност преработване на и търговия с текстилни материални, предназначени за повторна употреба.